Skoči na vsebino

Ugodnosti za člane

Za člane prirejamo razne športno-rekreativne dogodke, druženja, jih povezujemo z drugimi dogodki, ki niso pod našim okriljem in jim pri tem omogočimo ugodne, skupinske predprijave, organiziramo zimsko rekreacijo tako za ženske kot tudi v obliki dvoranskega hokeja, organiziramo večerne teke in lunine pohode v zmskem času…

Poleg tega omogočamo izposojo inventarja za lastno uporabo v primeru, da le tega ne potrebujemo pri organizaciji dogodkov:

– SEZNAM INVENTARJA in CENIK izposoje/najema

PRAVILNIK IZPOSOJE:

 1. Inventar

Inventar zajet na seznamu OB-001/20 je last športnega društva Utrip, s sedežem v Zmincu 35, 4220 Škofja Loka. Z njim razpolaga po sledečem pravilniku:

Prioriteta številka 1 so potrebe športnega društva Utrip. Sem sodijo dogodki, srečanja, sodelovanja na drugih organizacijah itd. Ko ima društvo na vidiku dogodek, je izposoja kateregakoli inventarja nemogoča.

Prioriteto 2 imajo člani izvršnega odbora, aktivni in častni člani športnega društva, sledijo jim ambasadorji, nato člani in nazadnje nečlani. Aktivni člani so izbrani s strani IO športnega društva Utrip na podlagi enoletnega sodelovanja v preteklem letu. Pogoji za status aktivni član so: biti aktiven na več dogodkih in pripravah ter pomoči pri urejanju športnega parka. Definicija častni član je opredeljena v Statutu – 9. člen.

1.1 Prioritete:

 1. Športno društvo Utrip
 2. Člani IO športnega društva Utrip
 3. Aktivni člani športnega društva Utrip
 4. Častni člani športnega društva utrip
 5. Sponzorji in donatorji športnega društva Utrip
 6. Ambasadorji društva
 7. Člani športnega društva Utrip
 8. Nečlani

1.2 Izposoja:

Izposoja je dovoljena in vezana na članstvo le v prvi osebi. Prepovedano je koristiti ugodnosti in prioritete določenega članstva za nečlane. Rezervacija se beleži v koledar, ki ga imajo na vpogled člani IO športnega društva Utrip. Izposoja se beleži v rokovnik z datumom izposoje in podatki izposojevalca, tako da je zagotovljena sledljivost. Ob izposoji se izpolni obrazec OB-002/20, ki ga tako stranka kot izposojevalec podpišeta in stranka se s tem zaveže, v primeru poškodbe inventarja mora vrniti le tega v prvotno stanje bodisi da napako popravi/odpravi oz. priskrbi nov artikel enake kvalitete.

 1. Najem igrišča

Prioritete najema igrišča so enake kot za inventar. Vsak najemnik je dolžan po uporabi vrniti igrišče v prvotno stanje. V času najema se stranka strinja, da z jakostjo hrupa (predvajanje glasbe, kričanje itd.) ne obremenjuje okolice in vaščanov. Po 22. uri mora biti ravan hrupa minimalna.

Za obseg najetega prostora se najemodajalec in stranka dogovorita, načeloma pa obsega večnamensko igrišče, Lenino lopo in travnato površino pred njo ter otroški kotiček s plezalno steno.

Cena za najem je v skladu z določilom IO ŠD Utrip za leto 20 24  enaka  60,oo€  za člana oz.  120,oo€    za nečlana ter kavcija 50,oo€, ki jo stranka dobi nazaj, v primeru, da igrišče po uporabi vrne v prvotno stanje – urejeno/pospravljeno. V primeru, da koristi tudi določeno opremo (ozvočenje + hladilnik) se zaračuna dodatno še kavcija 50,oo€ za uporabo opreme. Najemnino stranka poravna pred uporabo prostora. Društvo najemnino porabi za vzdrževanje in ureditev športnega parka. Aktivni in častni člani, člani IO, ambasadorji ter sponzorji/donatorji lahko koristijo prostor brezplačno.                                

 1. Kategorije članstva v športnem društvu Utrip:
 • Član IO športnega društva Utrip je član, ki je izbran s strani skupščine. Po statutu ima športno društvo Utrip 5 članov v izvršnem odboru – IO. Te so predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in en delovni član. Volitve za IO potekajo na 4 leta.
 • Aktivni član športnega društva Utrip je član, ki je izbran s strani IO športnega društva Utrip na podlagi enoletnega sodelovanja v preteklem letu. Osnovni kriteriji za odobritev takega članstva so, da posameznik izpolni 20 delovnih ur, sodeluje na vsaj enem dogodku in je član društva.
 • Častni člani društva lahko postanejo tisti člani, ki so s svojim dolgoletnim delom in moralnimi lastnostmi prispevali k uspehu in ugledu društva. Sklep o podelitvi statusa častnega člana sprejme občni zbor društva na predlog IO – Statut, 9. člen
 • Ambasador društva je član, ki na drugih dogodkih, srečanjih, tekmovanjih in organizacijah predstavlja/promovira matično društvo ali dogodek društva t.j. športno društvo Utrip in mu ta status dodeli IO.
 • Član športnega društva Utrip je vsak, ki plača letno članarino in ima izpolnjene pogoje po Statutu društva – Statut, 8.člen.
 1. Rezervacije:

Rezervacije so možne po e-pošti sdutrip@gmail.com ali kontaktne telefonske številke. Kontaktni podatki so vam na voljo na spletni strani www.sdutrip.si. Vse rezervacije se beležijo v spletni koledar, ki ga urejajo člani IO, predvidoma pa bo koledar na vpogled tudi na spletu.

Sprejeto s strani: IO ŠD Utrip
              Dne: Zminec, 02.05.2024