V lanskem letu  t.j. letu 2013 smo izpeljali vrsto prireditev in akcij:

Udeležili smo se: