VIZITKA DRUŠTVA:

Športno društvo UTRIP - društvo za športno rekreacijo
Zminec 35
4220 Škofja Loka
Matična številka: 1132903000
Davčna številka: 85377074
TRR: IBAN SI56 6000 0000 0596 912   (T)   LON d.d., Kranj
Zakonit zastopnik - predsednik društva: Jaka Rupnik (041 372 218)
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IZVRŠNI ODBOR in AKTIVNI ČLANI:

IZVRŠNI ODBOR SESTAVLJAJO:
- Jaka Rupnik - predsednik
- Aljoša Zorko - podpredsednik
- Matic Kalan - tajnik
- Robi Dolinar - blagajnik
- Tomaž Dolenc - delovni član
- Gorazd Šorn - delovni član
- Katarina Brence - delovni član
- Matjaž Zorman - delovni član

AKTIVNI ČLANI V LETU 2020 SO*:
- Cankar Matej
- Celec Andrej
- Dolenc Matic
- Dolinar Robert
- Frelih Miha
- Kalan Matic
- Krelj Domen
- Pintar Ian
- Pivk Miha
- Rupnik Jaka
- Šorn Gorazd
- Uršič Andreja
- Zorko Aljoša

*seznam aktivnih članov potrjen na skupščini 6. marca 2020

NEKAJ BESED O NAS...

Športno društvo Utrip je društvo za športno rekreacijo, ki je nastalo leta 1999 in ima za seboj kar nekaj uspešno izvedenih dogodkov in projektov, med drugim tudi postavitev športnega parka - igrišča v Zmincu.

Trudimo se, da bi z njim utripalo čim več članov vseh generacij in bi potrebo po gibanju vcepil tudi podmladku, za katerega želi, da rekreacijo sprejme kot del vsakdana.

Po nekajletnem mirovanju je društvo v začetku leta 2013 z močno osveženo in visoko motivirano ekipo ponovno zaživelo s polno močjo. Svojo dejavnost smo razširili tudi na akcije, ki so v splošnem vaškem interesu in tako bo ostalo tudi v bodoče, saj nam članom ni vseeno v kakšnem okolju živimo in se gibljemo. Smo družbeno kritični in proaktivni.

Glavne rekreativne dejavnosti društva so tek, pohodništvo, kolesarjenje in balinanje in razne organizirane vadbe. Če dejavnosti podrobneje pogledamo - tečemo tako gorske kot ravninske teke, pri pohodništvu poleg klasik, ki so pri vaščanih in članih dnevno na sporedu t.j. skok do Arharjeve kapelice na sv. Petra hribu ali do cerkvice na sv. Lovrenca ter tradicionalnega Prešernovega pohoda, ki v letu 2020 praznuje 20. izvedbo, pogosto organiziramo tudi t.i. Lunin pohod - ob polni luni se odravimo na nočni pohod. Ukvarjamo se z gorskim in cestnim kolesarstvom, saj nam tras v bližnji in daljnji okolici nekako ne primanjkuje. Sekcija balinarjev ima dolgoletno tradicijo in poleg organizacije turnirjev na domačem igrišču redno obiskuje in uspešno sodeluje na turnirjih po obeh dolinah. V zimskem času se vsako sredo preganjamo za žogico v dvorani, ko igamo dvoranski hokej, medtem pa na balkonu dvorane poteka organizirana vadba za naše članice. Prav tako se vsak torek in četrtek vadbe vršijo tudi v Zadrušnem domu, v prostorih KS Zminec (vendar smo zaradi majhnega prostora omejeni s številom udeleženk). Veliko vlogo je v svojem času odigral tudi Avtokros, vendar je sekcija leta 2011 zaključila z delovanjem, za njimi pa je ostala bogata sled, tako po organizacijski, kot udejstvovani plati.

Pred leti je dvakrat izpeljal organizacijsko zelo zahteven projekt Loka MTB Maraton, še vedno živ in med njihovimi organizacijami najbolj odmeven pa je dogodek Živ Žav z otroškim oviratlonom. Živ Žav je bil lani izpeljan že sedmič in baje ne zadnjič.

Z omenjenimi akcijami negujejo svojo vas ter zbližujejo krajane, saj smatrajo, da jim predvsem druženja in povezovanja v teh časih močno primanjkuje.

Seveda se z veseljem udeležujemo tudi drugih športnih dogodkov v okolišu in po Sloveniji in jih tako podpirajo. Med člani so predvsem priljubljeni Najlepši in najtežji mali gorski maraton, Tek 4 mostov, Vzpon na Lubnik, Maraton Franja, Maraton Alpe, Kraški maraton, Istrski maraton, KBK trail, Vzpon na Blegoš,...

Seveda se z veseljem udeležujemo tudi športnih dogodkov v okolišu in po Sloveniji. Med člani so predvsem priljubljeni Trekingi po Sloveniji, Najlepši in najtežji mali gorski maraton, Tek 4 mostov, Vzpon na Lubnik, DM-ov tek, Maraton Franja, Maraton Alpe, MTB Maraton, Ljubljanski maraton, Kraški maraton, Bositek, KBK, Vzpon na Blegoš,...

Kot že v uvodu omenjeno društvo tudi gospodarno ravna z športnim igriščem. Trudi se, da je ta vseskozi urejen, dostopen in čim bolj uporaben. 2019 nam je uspelo premakniti tudi nov mejnik, saj smo po 15. letih pripeljali na igrišče elektriko. V letu 2020 pa bo urejena še razsvetljava igrišča in razpeljava elektrike po prostoru.

Za konec dodamo še zametke društva, ki so ustanovitveni člani: Bohinc Mimi in Janez, Belič Ida in Slavko, Kalan Nataša in Tine, Šorn Magda in Maksimiljan ter Zevnik Mojca in Aleksander. Društvu pa so do 2020 predsedovali: Zevnik Aleksander, Bokal Niko, Kalan Matic in Šorn Gorazd

Društvo je vsem tem času v dobri kondiciji. S svojimi dejavnostmi združuje člane in krajane. Lepo skrbi za infrastrukturo – športni park in vzpodbuja vse generacije k rekreaciji, športu in medsebojnemu povezovanju.

Upamo, da smo se vam na kratko uspešno predstavili in vas vljudno povabimo - da se nam pridružite ter začnete utripati skupaj z nami.

PRISTOPNA IZJAVA...

KAJ NUDIMO ČLANOM:

Za člane prirejamo razne športno-rekreativne dogodke, druženja, jih povezujemo z drugimi dogodki, ki niso pod našim okriljem in jim pri tem omogočimo ugodne, skupinske predprijave, organiziramo zimsko rekreacijo tako za ženske kot tudi v obliki dvoranskega hokeja, organiziramo večerne teke in lunine pohode v zmskem času...

Poleg tega omogočamo izposojo inventarja za lastno uporabo v primeru, da le tega ne potrebujemo pri organizaciji dogodkov:

- SEZNAM INVENTARJA in CENIK izposoje/najema

PRAVILNIK IZPOSOJE:

 1. Inventar

Inventar zajet na seznamu OB-001/20 je last športnega društva Utrip, s sedežem v Zmincu 35, 4220 Škofja Loka. Z njim razpolaga po sledečem pravilniku:

Prioriteta številka 1 so potrebe športnega društva Utrip. Sem sodijo dogodki, srečanja, sodelovanja na drugih organizacijah itd. Ko ima društvo na vidiku dogodek, je izposoja kateregakoli inventarja nemogoča.

Prioriteto 2 imajo člani izvršnega odbora, aktivni in častni člani športnega društva, sledijo jim ambasadorji, nato člani in nazadnje nečlani. Aktivni člani so izbrani s strani IO športnega društva Utrip na podlagi enoletnega sodelovanja v preteklem letu. Pogoji za status aktivni član so: biti aktiven na več dogodkih in pripravah ter pomoči pri urejanju športnega parka. Definicija častni član je opredeljena v Statutu - 9. člen.

1.1 Prioritete:

 1. Športno društvo Utrip
 2. Člani IO športnega društva Utrip
 3. Aktivni člani športnega društva Utrip
 4. Častni člani športnega društva utrip
 5. Sponzorji in donatorji športnega društva Utrip
 6. Ambasadorji društva
 7. Člani športnega društva Utrip
 8. Nečlani

1.2 Izposoja:

Izposoja je dovoljena in vezana na članstvo le v prvi osebi. Prepovedano je koristiti ugodnosti in prioritete določenega članstva za nečlane. Rezervacija se beleži v koledar, ki ga imajo na vpogled člani IO športnega društva Utrip. Izposoja se beleži v rokovnik z datumom izposoje in podatki izposojevalca, tako da je zagotovljena sledljivost. Ob izposoji se izpolni obrazec OB-002/20, ki ga tako stranka kot izposojevalec podpišeta in stranka se s tem zaveže, v primeru poškodbe inventarja mora vrniti le tega v prvotno stanje bodisi da napako popravi/odpravi oz. priskrbi nov artikel enake kvalitete.

 1. Najem igrišča

Prioritete najema igrišča so enake kot za inventar. Vsak najemnik je dolžan po uporabi vrniti igrišče v prvotno stanje. V času najema se stranka strinja, da z jakostjo hrupa (predvajanje glasbe, kričanje itd.) ne obremenjuje okolice in vaščanov. Po 22. uri mora biti ravan hrupa minimalna.

Za obseg najetega prostora se najemodajalec in stranka dogovorita, načeloma pa obsega večnamensko igrišče, Lenino lopo in travnato površino pred njo ter otroški kotiček s plezalno steno.

Cena za najem je v skladu z določilom IO ŠD Utrip za leto 20 20  enaka  40,oo€  za člana oz.  100,oo€    za nečlana ter kavcija 50,oo€, ki jo stranka dobi nazaj, v primeru, da igrišče po uporabi vrne v prvotno stanje – urejeno/pospravljeno. V primeru, da koristi tudi določeno opremo (ozvočenje + hladilnik) se zaračuna dodatno še kavcija 50,oo€ za uporabo opreme. Najemnino stranka poravna pred uporabo prostora. Društvo najemnino porabi za vzdrževanje in ureditev športnega parka. Aktivni in častni člani, člani IO, ambasadorji ter sponzorji/donatorji lahko koristijo prostor brezplačno.                                

 1. Kategorije članstva v športnem društvu Utrip:
 • Član IO športnega društva Utrip je član, ki je izbran s strani skupščine. Po statutu ima športno društvo Utrip 5 članov v izvršnem odboru – IO. Te so predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in en delovni član. Volitve za IO potekajo na 4 leta.
 • Aktivni član športnega društva Utrip je član, ki je izbran s strani IO športnega društva Utrip na podlagi enoletnega sodelovanja v preteklem letu. Osnovni kriteriji za odobritev takega članstva so, da posameznik izpolni 20 delovnih ur, sodeluje na vsaj enem dogodku in je član društva.
 • Častni člani društva lahko postanejo tisti člani, ki so s svojim dolgoletnim delom in moralnimi lastnostmi prispevali k uspehu in ugledu društva. Sklep o podelitvi statusa častnega člana sprejme občni zbor društva na predlog IO – Statut, 9. člen
 • Ambasador društva je član, ki na drugih dogodkih, srečanjih, tekmovanjih in organizacijah predstavlja/promovira matično društvo ali dogodek društva t.j. športno društvo Utrip in mu ta status dodeli IO.
 • Član športnega društva Utrip je vsak, ki plača letno članarino in ima izpolnjene pogoje po Statutu društva – Statut, 8.člen.
 1. Rezervacije:

Rezervacije so možne po e-pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali kontaktne telefonske številke. Kontaktni podatki so vam na voljo na spletni strani www.sdutrip.si. Vse rezervacije se beležijo v spletni koledar, ki ga urejajo člani IO, predvidoma pa bo koledar na vpogled tudi na spletu.

Sprejeto s strani: IO ŠD Utrip
              Dne: Zminec, 28.01.2020

OD USTANOVITVE DO DANES:

Ideja za ustanovitev športnega društva se je rodila Zevnik Aleksandru in Šorn Maksimiljanu na prvem kolesarskem maratonu 200 km alpskih cest leta 1996. Takrat so se po prevoženem maratonu zabavali omenjena dva in Gorazd Šorn, na vrtu gostišča Dežman na Kokrici. Ob podelitvi nagrad je med drugim dobilo pokal tudi društvo z največ udeleženimi člani na maratonu. To je bil prvi povod.
Kasneje je Aleksander zbral naslednje vaščane: Bohinc Mimi in Janez, Kalan Nataša in Tine, Šorn Magda, Maksimiljan in Gregor, Belič Ida in Slavko ter Zevnik Mojca in Aleksander, ki so ustanovitelji društva. Pod njegovim vodstvom so se začeli urejati papirji. Veliko mu je pri vsem tem pomagal Gorazd Šorn.
Na ta način je bilo športno društvo »Utrip« ustanovljeno l.1998, uradno v skladu s statutom društva pa je bilo ustanovljeno 11.01.1999. Prvi ustanoviteljski pohod na Lubnik je bil organiziran 17. junija 1999, s katerim je društvo pravzaprav začelo opravljati svojo pravo funkcijo. Takratni izvršni odbor pod vodstvom predsednika Aleksandra Zevnika se je trudil in opravil kar nekaj za člane nevidnih za društvo pa pomembnih nalog. Tako smo zaznamovali sam pričetek delovanja.

Takratnega predsednika je leta 2000 zamenjal Niko Bokal, ki še zdaj uspešno predstavlja športno društvo »Utrip«. Pri vseh ovirah pa mu uspešno pomaga izvršni odbor. Za časa njegovega mandata se je v Zmincu zgradilo košarkarsko in otroško igrišče ter balinišče. To je bilo mogoče le s takratnim močnim gradbenim odborom (Rupnik Jaka, Kalan Tine in Dolenc Janko), posebna zahvala gre tudi g. Stanetu Rupnik in Občinarjem, ki so prisluhnili našim željam. Za postavitev igrišča se v tem primeru zahvaljujemo vsem krajanom, ki so s denarnimi prispevki omogočili izvedbo izgradnje. Poleg postavitve športnega objekta se je v tem času uspešno prijel tudi

“Prešernov pohod na Zavrh”, ki poteka z leta v leto sedaj že v tradicionalnem duhu. Izvedeno je bilo nekaj veselic, kresovanj in tekmovanj različnih športov (floorball, košarka, kolesarjenje, balinanje ipd.).

Še za časa Zevnikovega predsedovanja se je ustanovila sekcija avtokros, ki samostojno deluje pod vodstvom športnega društva Utrip. Do leta 2010 je sekcija za avtokros redno organizirala dirko za državno prvenstvo v avtokrosu. Ima številne športne funkcionarje in sodnike, ki gostijo tudi na številnih avtomobilističnih hitrostnih tekmovanjih (rally, gorsko hitrostne dirke, ipd.),
poleg teh pa ima tudi voznika Iva Bokala, en del časa pa tudi Matijo Rakovca. Le ta sta osvojila razne dosežke, bila celo državna prvaka.Od leta 2010 do 2013 je društvo imelo nekaj krize s svojo aktivnostjo. Ker mladina ni bila pripravljena, da bi stvari prijela v svoje roke, obstoječe vodstvo pa je bilo izčrpano in brez volje, se je društvo zavilo v spanec in utripalo le kolikor je pač res bilo potrebno za njegov obstoj.V leto 2013 je društvo stopilo z novim rekom: »Čas za nove korake«. Srečanje za pripravo novega vodstva je bilo uspešno, skupščina (9.4.2013) je bila izpeljana po planih in tako so bili postavljeni novi temelji za izpolnitev novih ciljev.

V zadnjih letih (2013-2018) je bil poudarek predvsem na prenovi in ureditvi športnega parka. Zamenjali smo celotno ograjo, ki obdaja večnamensko igrišče v parku, le tega tudi na novo opremili s talnimi oznakami, prenovili koše, gole in klopice. Postavili smo plezalno steno, skrembni prostor za vso opremo, l.2018 smo izdelali še senčilo ob igrišču, na plezalni steni zamenjali plošče in pričeli s postopkom elektrifikacije igrišča. Do maja 2019 imamo plan pripeljati elektriko do igrišča, potem pa nadaljevati z razpeljavo in razsvetlavo po samem parku.

Poleg vzdrževalnih del smo bili uspešni tudi na športno-rekreativnem področju. Pri vidnih dosežkih so najbolj odststopali člani: Manca Notar, Janez Uršič, Dragica Habjan, Žan Tušek, Gorazd Šorn, ...  ki jim iskreno čestitamo!

NAŠI SPONZORJI/DONATORJI IN PODPORNIKI:

Predstavljamo pa vam tudi naše redne in občasne podpornike, donatorje in sponzorje, brez katerih vse to, kar počnemo, ne bi bilo mogoče. Hvala lepa vsem, za nas ste vsi zlati sponzorji! :)

Knauf Insulation: www.knaufinsulation.si
Elektro Gorenjska: www.elektro-gorenjska.si
LTH Castings: www.utlth-ol.si
TEHMETAL: www.tehmetal.com
RA stil d.o.o.: RA-STIL-D-O-O
Kmetija Oman Tine
Kmetija Oman Janez
Kmetija Okršlan Janez: www.kmetijaokrslan.si
Krajevna skupnost Zminec: ks-zminec.si
Lakara: www.lakara.si
HOMAN TRANS d.o.o.: HOMAN-TRANS-D-O-O-SKOFJA-LOKA
Sečnik Transport: www.secnik.eu
Habjan Transport: www.habjan.si
Jurčič transport: www.jurcic.com
Koncepta d.o.o.: www.koncepta.si
KNT d.o.o.: www.knt.si
Tapetništvo Bokal: www.tapetnistvo-bokal.si
Coffou: www.coffou.si
Gostilna Kašča: www.gostilna-kasca.si
Merit-international: www.merit-international.si
Norica: www.norica.si
BIOTEH: www.bioteh.si
Sberbank: www.sberbank.si
T-Kreativ: www.t-kreativ.si
Zavarovalnica Triglav: www.triglav.si
Revija Unikat: unikat.si
Dolinarjeva domačija: www.dolinarjevadomacija.si
Pikapolonca: www.nakup.pikapolonica.com
Tesa tape d.o.o.: www.tesa.si
Loška zadruga: www.loska-zadruga.si
Olimpijski Komite Slovenije: www.olympic.si
Liha d.o.o.: LIHA-D-O-O-SKOFJA-LOKA
Občina Škofja Loka: www.skofjaloka.si
Zavod za šport Škofja Loka: www.zsport-skloka.si
Unikatoy www.unikatoy.si
Loški Muzej ŠkofjaLoka www.loski-muzej.si
Kmetija Pustotnik www.kmetijapustotnik.si
Greling www.greling.si
Solni oddih www.solnioddih.si